amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
alkolasseminar-febr2013-e280c65c-0ab4-44f7-89d0-ee7ed7be77b6-nett
Transportpolitikerne er positive til alkolås.

Det drar seg til mot valgkamp også når det gjelder trafikksikkerhet. Alkolås var tema under en partidebatt på MAs alkolåsseminar i Oslo onsdag. Der lovet storingspolitikerne i Transport- og kommunikasjonskomiteen å få alkolås inn i arbeidet med de nye partiprogrammene.

Alkolås kommer stadig høyere på agendaen som et effektivt middel mot promillekjøring. Under alkolåsseminaret ble politikerne utfordret i spørsmålet om å kreve alkolås i skoleskyss, annen persontransport og yrkestrafikk, samt for dem som har gjentatte og alvorlige promilledommer.

Gjentatt krav

- Dette er krav MA stilte allerede i 2003. Den gangen hadde vi forhåpninger om en rask prosess for å få slike påbud om bruk av alkolås, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.


Aktiv handling

- Nå ser vi at utviklingen er i ferd med å ta igjen våre ambisjoner på noen områder. Det ligger et lovforslag om alkolås for promilledømte til behandling. På skoleskyss har noen få fylkeskommuner innført alkolås på skoleskyss. Og kravet må omfatte all persontransport, slik Statens vegvesen nylig har tatt til orde for. Men lovverket stiller ikke krav om dette, som vil gi lik trafikktrygghet for skolebarn og alle andre over hele landet, sier Tørring.

Politikere i Stortingets Tramsport- og kommunikasjonskomité var invitert til debatten. Knut Arild Hareide (KrF), Bård Hoksrud (FrP), Susanne Bratlie (AP), Hallgeir Langeland, (SV) og Janne Sjelmo Nordås (SP) ga uttrykk for at partiene i utgangspunktet er positive til alkolås. Men det finnes uenighet om mål og midler, som vil være avgjørende for fremdriften. Dette er blant annet i ferd med å bli klargjort i arbeidet med den nye Nasjonal Transportplan. Og alle tok utfordringen med å klargjøre holdning til alkolås i partiprogrammene.

- Signalene vi har fått her gjør at vi stiller store forhåpninger til de sentrale politikere. Nå må det tas initiativer som går fra positiv holdning til aktiv handling for å innføre alkolås på ulike typer kjøretøyer, sier Terje Tørring i MA. Han understreker at det endelige målet må være at alle nye biler får alkolås som et effektivt middel mot alvorlige trafikkulykker, der over 20 % av dødsulykkene har rus som medvirkende årsak.

Kontaktperson:
Hans-Erik Hansen, redaktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 43 01 16


07.02.1013