amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Buss-skolestart-912fa61a-4431-48cb-bc10-eec865bb559f-nett


MA har lenge bedt om et nasjonalt påbud om alkolås i alle skolebusser og annen skoleskyss. Da statsbudsjettet fra Samferdselsdepartementet ble lagt frem i oktober var ikke alkolås i utgangspunktet nevnt med ett eneste ord. Nå har flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité merket seg at det er forskjellig praksis i fylkene når det gjelder alkolås og dermed trafikksikkerheten for skoleskyssen. Regjeringens vurdering og tiltak i denne saken etterlyses.

 

- MA har lenge bedt om et nasjonalt påbud om alkolås i alle skolebusser og annen skoleskyss, senest under høringene for statsbudsjettet. Kommune- og fylkesgrenser må ikke skape forskjell i barnas sikkerhet på skoleveien. Alle tiltak må settes inn for at barna skal være sikre og foreldrene føle trygghet og tillit til skoleskyssen, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Aktualiserer

Det er komitéflertallet fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre som nå tar opp saken. I et nytt avsnitt om alkolås viser de til at Stortinget i juni 2013 i forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2014 – 2023 vedtok å be regjeringen vurdere å ta inn bestemmelser om alkolås i skolebusser i «forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever».

- Siden dette vedtaket ble fattet har det vært stille om saken. Selv om de politiske partiene hadde ulike innspill, viste behandlingen av saken at alle hadde en positiv holdning til alkolås, understreker Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Nå etterlyser de fire partiene regjeringens vurdering og tiltak.

- Vi er glade for at flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen nå aktualiserer saken, sier generalsekretæren i MA.

Likebehandling

Over 200 000 barn er berettiget til skoleskyss. Forskriftene for trafikksikkerheten for skoleskyss omfatter i dag sitteplasser og sikkerhetsbelter for alle. Det er denne forskriften som Stortinget mener også bør inneholde krav om alkolås.

Hittil har bare noen få fylkeskommuner innført krav til alkolås på sine skolebusser gjennom å stille krav i anbudsrundene. Dette er etter eget initiativ. Både Finland og Frankrike har innført krav om alkolås på skolebusser. Allerede i 2011 hadde 85 % av alle kommuner i Sverige alkolås i sine skoleskysser.

- Nå virker det som om politikerne tar ansvar og at vi kan være på vei mot det nødvendige nasjonale påbudet og en likebehandling av alle skolebarn i hele vårt land også, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.

Kontakt:

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA, tlf 92 64 38 04