amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

ElisabethKristoffersen-2014-nett

Hordaland har historisk sett vært et verstingfylke når det gjelder trafikkdød. I fjor sank tallet og i januar i år har den positive trenden fortsatt med at ingen har omkommet på veiene i fylket. En gledelig måneds oppfyllelse av nullvisjonen, som alle daglig må bidra til å videreføre ved å kjøre rusfritt, avpasse farten og bruke belte, understreker MA.

- Kampen mot trafikkulykker må utkjempes hele tiden. Og nullvisjonen omfatter ikke bare at ingen skal dø på veiene, men også at ingen skal bli hardt skadet, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA- rusfri trafikk og livsstil.

   

Null i to år

På landsbasis var det 14 som døde på veiene i januar i år mot 6 i 2015. Dette fortsetter den negative utviklingen de siste tre månedene, der det har vært en fordobling.

Fra 11 drepte i 2014 ble antallet trafikkofre i Hordaland redusert til 8 i 2015. Dessverre måtte fylket tåle en avslutning på fjoråret med hele 3 dødsulykker i desember. At ingen ble drept i januar i år er på linje med ulykkestallet fra januar i fjor.

Regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller. Hordaland har tidligere vært et fylke som utmerket seg negativt. En undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå om antallet dødsulykker i landets fylker gjennom de siste 30 årene, viser at mens 26 personer årlig mistet livet i Oslo i perioden 1980-1984, var tallet i Hordaland 23, og på landsbasis 20. I 2010-2014 er det årlig registrert rundt 6 trafikkdødsfall i Oslo, 16 i Hordaland, og 9 som landsgjennomsnitt. Av landets fylker hadde altså Hordaland hatt minst nedgang relativt sett de siste 30 årene.

- Tallene for ulykkene i 2015 og så langt i år viser altså at Hordaland har tatt gode steg i riktig retning. Vi vet at trender med lavere dødstall dessverre kan få smertelige tilbakeslag. Dette ser vi et eksempel på i tallene for hele landet nå. Og et samlet januartall på 14 samsvarer på uhyggelig vis med tallet for 2013. I 2013 døde det 30 flere enn i året både før og etter, påpeker Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Kilde: «Trafikken tar flest liv i Hordaland», artikkel av seniorrådgiver Jan Monsrud og seniorrådgiver Asbjørn Wethal i SSBs Samfunnsspeilet 4/2015.

Kontaktperson:
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. Generalsekretær – tlf. 926 43 804

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MA - for rusfri trafikk

  • MA er en medlemsorganisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken.
  • MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.

 Hver dag foretas det 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge.
21 % av alle dødsfall i trafikken skyldes ruspåvirkning.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------