amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Mer enn 9 av 10 blodprøver fra rusmistenkte sjåfører inneholder ett eller flere stoffer; alkohol, rusgivende legemidler og narkotiske stoffer. Dette viser analysene Folkehelseinstituttet gjorde i fjor. Selv om promillekjøring fortsatt må anses som den største faren, viser de nye tallene at vi må sette uforminsket fokus på farene med annen rus, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.

 

 

FHIrusBilister2015FirsudeNett

 

 

- Det er viktig å få alle typer ruskjørere vekk fra veien. Dette gjelder ikke bare verstingene, men alle som er i fare for å ruskjøre etter bruk av ganske vanlige beroligende og smertestillende legemidler, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Mange positive

Statistikken kommer frem i den nye undersøkelsen «Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015» fra divisjon for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Av de nærmere 8000 blodprøvene FHI analyserte ble ca. 2000 av sakene kun analysert for alkohol. I ca. 6000 av sakene ble det utført analyse for både alkohol og over 40 forskjellige rusgivende legemidler og narkotiske stoffer. Der hvor det kun ble analysert for alkohol var 97 % av prøvene positive. I saker hvor analysen ble gjort for både alkohol, rusgivende legemidler og narkotiske stoffer inneholdt 93 % av blodprøvene ett eller flere av disse stoffene.

- Det er positivt at politiet har intensivert promille- og ruskontrollen på veiene. Politiet er gode til å identifisere ruspåvirkete sjåfører med metoden for «tegn og symptomer». Den høye treffprosenten i FHIs analyser indikerer vel likevel at det må være mange trafikkfarlige sjåfører som slipper unna, sier Kristoffersen.

Medisin og narkotika

Analysene viser at ved siden av alkohol, er cannabis, beroligende og smertestillende medikamenter med klonazepam (som Rivatril) og diazepam (som Valium, Vival og Stesolid), samt amfetamin og metamfetamin fortsatt de hyppigst påviste rusmidlene. Ecstasy ble i fjor påvist i sitt største omfang på over 10 år. Flere nyere syntetiske rusmidler og psykoaktive stoffer dukker også opp. I Oslo, Akershus og Østfold er det et økende antall kokainsaker.

Det anslås at det gjøres i størrelsesorden 130 000 kjøreturer i en eller annen ruspåvirkning hver eneste dag her til lands.

- Alle ruskjørere må vekk fra veiene. Dette må skje med holdningsskapende arbeid og forbedret føreropplæring. For øvrig må politiet få enda større ressurser til sin kontroller. Og når det gjelder promillekjøring er alkolås et stadig mer aktuelt trafikksikkerhetstiltak som får nye bruksområder, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Kontaktperson:
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær – tlf. 926 43 804

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FHI-rapporten er å finne på fhi.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MA - for rusfri trafikk

  • MA er en medlemsorganisasjon som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken.
  • MAs langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.


Hver dag foretas det 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand i Norge.
21 % av alle dødsfall i trafikken skyldes ruspåvirkning.