amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

 

Nordmenns forhold til alkohol og bilkjøring preges av dårlige kunnskaper og direkte ansvarløshet, mener MA. Tallene i en ny meningsmåling fra Gjensidige viser at hver tredje nordmann kan ha promillekjørt, og nesten halvparten vet ikke at promillegrensen er 0,2. Dette bestyrker behovet for alkolås i alle biler, sier MA.


- De skuffende tallene viser at kampen mot alkohol og annen rus i trafikken må føres med uforminsket kraft både med hensyn til holdninger og handlinger, sier styreleder Ann-Cathrin Becken i MA – rusfri trafikk og livsstil.
- Vi mener at undersøkelsen styrker vårt krav om alkolås i alle biler. Alkolås vil være et effektivt middel mot at sjåfører – vitende eller uvitende - kan utsette seg selv og andre for livsfare ved å kjøre påvirket av alkohol. Rus er medvirkende årsak til minst hver femte dødsulykke på norske veier.


En av tre

Undersøkelsen har påvist at en av tre nordmenn tror de kan ha promillekjørt

- Det er svært oppsiktsvekkende at hele 31 % svarer at de har tatt sjansen på å kjøre bil og vært usikre på om de er påvirket av alkohol, sier skadeforebygger Ole Christian Kaada i Gjensidige i en pressemelding om undersøkelsen, som Gjensidige har fått gjennomført av Ipsos MMI.

Ellers viser undersøkelsen at nærmere halvparten av de spurte ikke vet at promillegrensen er 0,2 i Norge.

- Tallet er nesten utrolig, kommenterer Ann-Cathrin Becken hovedfunnene.

- Dette er en grense som er mer enn 10 år gammel og må være en helt grunnleggende kunnskap når man ferdes i motorkjøretøyer. Hvis folk ikke kjenner den grunnleggende lovbestemmelsen om 0,2, hva sier det da om manges praksis.

Nulltoleranse

Ved siden av de 56 % som visste at promillegrensen er 0,2, er det 14 % som tror at den er høyere; hele 7 % at den er 0,5 og 2 % over dette.

- Hvor mange kjører livsfarlig rundt i beruset tilstand og tror at de ferdes lovlig, spør Ann-Cathrin Becken i MA.

- Her er det fortsatt store oppgaver med å informere og skape holdninger om at bilkjøring og alkohol ikke hører sammen. Promillegrensen på 0,2 er i realiteten en nulltoleranse, og det er en viss trøst at den nyttige meningsmålingen fra Gjensidige avdekker at 15 % tror at grensen er null.

------

Om MA – rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 84 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring.  Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. Det siste tiåret har MA arbeidet for å få alkolås innført, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.

Kontaktperson:
Ann-Cathrin Becken, styreleder MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 47 81 19 96.

Ann-Cathrin_Becken_Styreleder_MA_-_rusfri_trafikkk_og_livsstilNett

Styreleder Ann-Cathrin Becken, MA - rusfri trafikk og livsstil04.10.2012