kinkyporn.cc amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Visste du at fylkesgrensene skiller på trafikksikkerheten for barns skoleskyss? Fra neste år stilles nasjonale krav om sitteplasser og setebelter til alle.
- Men hvorfor er ikke krav om alkolås en naturlig del av sikkerhetspakken? Nå finnes dette i noen få fylker. Men barns sikkerhet på skoleskyss må ikke bli en lokal- eller regionalpolitisk sak, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.

En undersøkelse MA har gjort gjennom TNS Gallup viser at alkolås på skoleskyss ser ut til å ha havnet i en ansvarsfraskrivelse mellom kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter.

- Flere fylkeskommuner har riktignok allerede gått foran med krav om alkolås på sine skolebusser. Dette gjelder Troms og Oppland, samt deler av Østfold fra 2013 og Nord-Trøndelag, som har en prøveordning. Nå må det bli en helhetlig praksis i hele Norge. Land som Finland og Frankrike har allerede innført nasjonale krav om alkolås på skolebusser, sier direktør Terje Tørring i MA.

Intet ugjort

MA mener at ingenting må være ugjort for at våre barn skal være sikret den tryggest mulige skoleskyssen. Alkolås er et enkelt, rimelig og effektivt redskap som gjør at et kjøretøy ikke kan starte når sjåføren har ulovlig alkoholpromille.

Et nasjonalt krav om alkolås er ikke ment å mistenkeliggjøre en utmerket yrkesgruppe av sjåfører på skolebussene. Og heldigvis har vi i det siste heller ikke hatt noen alvorlige skolebussulykker som kan henføres til alkoholpåvirket kjøring. Men en ulykke er en for mye! Alkolås på skolebusser og andre kjøretøyer til skoleskyss skal være med på å forsikre oss alle, ikke minst foreldrene, om at samfunnet gjør sitt ytterste for å trygge barna.

- Dette burde være en selvfølge, og innføring av alkolås på bred front burde starte med dem som har ansvaret for skyss av barna våre, sier Tørring.

Sikkerheten viktigst

I undersøkelsen blant landets kommuner svarer 53 % av kommunene at de kunne tenke seg å stille krav om alkolås på bussene når det skal inngås kontrakt om skoleskyss. 42 % sier avventende at de ikke vet. Nesten samtlige som var positive sier at sikkerheten til barna er grunnen til at de kan tenke seg å stille krav om alkolås. Av de 6 % som svarte nei til ønske om alkolås, var begrunnelsen at det er fylkeskommunen som har ansvaret for skoleskyssen, og at de har full tillit til dem.

Flesteparten av kommunene (61 %) svarer at det er fylkeskommunen som i hovedsak legger premissene for kravene i anbudsprosessen om skoleskyss. En mindre andel av kommunene (16 %) sier at det er et samarbeid mellom kommune og fylkeskommune, mens 17 % svarer at de ikke vet på dette spørsmålet. Dette kan tyde på at det hersker uklarhet om hvem som faktisk bestemmer.

”Likt for alle”

I samtaler med fylkeskommunene viser undersøkelsen at alle respondentene har en positiv grunnholdning til alkolås som sikkerhetstiltak, og at alt som gjør hverdagen sikrere for skolebarn er positivt. De fylkeskommunene som allerede har tatt i bruk alkolås melder om suksess og gode tilbakemeldinger. Undersøkelsen avdekker at grunnen til at ikke flere fylker har tatt det i bruk, synes å være manglende informasjon og kunnskap. Respondentene melder at det er et omfattende felt med mange krav, som er krevende å sette seg inn i og ha oversikt over.

Andre barrierer er bekymringer for kostnadene og usikkerhet om behovet, og en viss uttrykt ansvarsfraskrivelse; at ”dette er et nasjonalt ansvar, ikke vårt. Det må være likt for alle skolebarn».

Sentralt pådriv

Forslaget til statsbudsjett for 2013 inneholder 20 millioner kroner til fylkeskommunene for å gjennomføre de nye forskriftene om sitteplass og setebelte til alle på skolebussene.

- MA ønsker å fremme krav om alkolås som tillegg både til forskriftene og budsjettet. Vi ser ingen annen løsning enn et slikt sentralt påtrykk. En alkolås koster rundt 10 000 kroner på en buss til 1,5 millioner, og burde på alle måter være en overkommelig investering i et aktivt sikkerhetstiltak, som innsats for at ulykker ikke skal kunne forekomme på skoleskyssen, sier Terje Tørring i MA.

________________________________________________________________________

Om MA - rusfri trafikk og livsstil

MA – rusfri trafikk og livsstil, ble startet som Motorførernes Avholdsforbund i 1928. I 84 år har bilorganisasjonen arbeidet for trafikksikkerhet, spesielt for å forhindre ruspåvirket kjøring. Rus er medvirkende årsak i omtrent hver fjerde dødsulykke i trafikken. MA var en viktig aktør da Norge fikk verdens første promillegrense på 0,5 i 1936, og var en pådriver for å få dagens grense på 0,2. De siste 10 årene har MA arbeidet for å få alkolås innført, og setter også fokus på annen trafikkrus enn alkohol; medikamenter og narkotika.

Kontaktpersoner:

Terje Tørring, direktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf 92 06 08 21
Hans-Erik Hansen, redaktør MA – rusfri trafikk og livsstil, tlf. 92 43 01 16

volvobuses-alkolas-nett
Illustrasjonsbilde for fri bruk fra Volvo Buses


21.11.2012