Ingen skal dø av rus i trafikken.  

Se våre medlemsfordeler og bli med på laget!

Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

Slik jobber vi

En av fire dødsulykker skyldes rus og omtrent 10 000 personer blir anmeldt for fyllekjøring hvert år. Mørketallene er store, og rus i trafikken er et omfattende samfunnsproblem. Vi skal være en tydelig stemme ovenfor politikere og publikum i arbeidet for en trafikk uten rus. Blir du medlem hos oss, er du med på å styrke trafikksikkerheten.

Les mer

Du kan bidra ved å støtte oss i vårt arbeid for Nullvisjonen – ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring. Vi tilbyr medlemskap som gir deg en rekke medlemsfordeler, eller du kan støtte oss med et valgfritt fast beløp i måneden. Det er også mulig å støtte oss ved å gi en gave.

Les mer om hvordan du kan støtte oss

Vårt samfunnsoppdrag

Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

Slik jobber vi

Hvorfor bry seg?

En av fire dødsulykker skyldes rus og omtrent 10 000 personer blir anmeldt for fyllekjøring hvert år. Mørketallene er store, og rus i trafikken er et omfattende samfunnsproblem. Vi skal være en tydelig stemme ovenfor politikere og publikum i arbeidet for en trafikk uten rus. Blir du medlem hos oss, er du med på å styrke trafikksikkerheten.

Les mer

Hvordan kan jeg bidra?

Du kan bidra ved å støtte oss i vårt arbeid for Nullvisjonen – ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring. Vi tilbyr medlemskap som gir deg en rekke medlemsfordeler, eller du kan støtte oss med et valgfritt fast beløp i måneden. Det er også mulig å støtte oss ved å gi en gave.

Les mer om hvordan du kan støtte oss
Alternative content for the map

Rusanmeldte bilførere

Sist oppdatert: 2. mai 2023

Hva er dette?

Her får du en oversikt over rusanmeldte bilførere pr. år i de ulike politidistriktene og totalt. Klikk på et politidistrikt i kartet, eller bruk dropdown-menyen i den blå boksen. Informasjonen om antallet rusanmeldte kommer fra Utrykningspolitiet, og er kun omfanget av saker avdekket av politiet, ikke det totale omfanget. Anmeldelsene er opprettet på bakgrunn av ordinære trafikkontroller, trafikkulykker og tips fra publikum, men det er dessverre flere som kjører ruspåvirket som ikke blir avslørt. Vegkantundersøkelser viser at vi kan anta at det hver dag kjøres mer enn 200 000 km med personbil, der føreren er alkoholpåvirket.

Utrykningspolitiet og/eller politidistriktene kan gi kommentarer til anmeldelsene.

Tilbake til oversikten

Totalt i Norge: 14 232

Sjekk våre medlemsfordeler

Nyheter

Alle trafikanter skal kunne ferdes trygt i en trafikk fri for alle typer rusmidler.

Les mer om Nullvisjonen

Svevende ord