Ingen skal dø av rus i trafikken.  

Se våre medlemsfordeler og bli med på laget!

De siste årene har i underkant av 25 prosent av alle dødsulykker i trafikken vært rusrelaterte. Omtrent 10 000 personer blir anmeldt for fyllekjøring hvert år. Mørketallene er store, og rus i trafikken er et omfattende samfunnsproblem. Vi skal være en tydelig stemme og presentere løsninger ovenfor politikere og publikum i arbeidet for en trafikk uten rus. Blir du medlem hos oss, er du med på å styrke trafikksikkerheten.

Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

Slik jobber vi

Opp gjennom årene har vi vi spilt inn en rekke forslag for å redusere antallet rusulykker.

Vi var pådriver for promillegrensen på 0,5 i 1936.

Vi var pådriver for promillegrensen på 0,2 i 2001.

Vi var pådriver for bilbeltepåbudet i 1978.

Vi var pådriver for at rettsmedisinsk obduksjon ble påbudt i alle dødsulykker, i 2020.

Vi er en aktiv bidragsyter til nasjonal handlingsplan for omkomne til sjøs.

Vi var pådriver for at Tolletaten fikk myndighet til rustesting i 2023.

Du kan bidra ved å støtte oss i vårt arbeid for Nullvisjonen – ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring. Ved å støtte oss, bidrar du til at vi får en sterkere stemme i møte med myndighetene. Vi er en ideell organisasjon, noe som betyr at alle våre inntekter går tilbake til trafikksikkerhetsarbeidet.

I tillegg til dette, gir medlemskap deg en rekke medlemsfordeler. Du kan også støtte oss med et valgfritt beløp i måneden.

Les mer om hvordan du kan støtte oss

Våre medlemmer og frivillige er mennesker i alle aldre, fra hele landet. Ved å klikke på lenken under, kan du lese deres egne tilbakemeldinger på hvorfor de har valgt å støtte oss.

Les her

Vi gjennomfører jevnlige aktiviteter og markeringer, både sentralt og lokalt. Ved å klikke på knappen under kan du se hva som skjer i ditt nærområde.

Se våre arrangementer og aktiviteter

Vårt samfunnsoppdrag

De siste årene har i underkant av 25 prosent av alle dødsulykker i trafikken vært rusrelaterte. Omtrent 10 000 personer blir anmeldt for fyllekjøring hvert år. Mørketallene er store, og rus i trafikken er et omfattende samfunnsproblem. Vi skal være en tydelig stemme og presentere løsninger ovenfor politikere og publikum i arbeidet for en trafikk uten rus. Blir du medlem hos oss, er du med på å styrke trafikksikkerheten.

Vårt langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring. Vi arbeider for at ingen trafikanter skal utsettes for medtrafikanter påvirket av alkohol, narkotika og medikamenter.

Slik jobber vi

Våre bidrag

Opp gjennom årene har vi vi spilt inn en rekke forslag for å redusere antallet rusulykker.

Vi var pådriver for promillegrensen på 0,5 i 1936.

Vi var pådriver for promillegrensen på 0,2 i 2001.

Vi var pådriver for bilbeltepåbudet i 1978.

Vi var pådriver for at rettsmedisinsk obduksjon ble påbudt i alle dødsulykker, i 2020.

Vi er en aktiv bidragsyter til nasjonal handlingsplan for omkomne til sjøs.

Vi var pådriver for at Tolletaten fikk myndighet til rustesting i 2023.

Hvordan kan jeg bidra?

Du kan bidra ved å støtte oss i vårt arbeid for Nullvisjonen – ingen skal dø eller bli hardt skadd som følge av ruspåvirket kjøring. Ved å støtte oss, bidrar du til at vi får en sterkere stemme i møte med myndighetene. Vi er en ideell organisasjon, noe som betyr at alle våre inntekter går tilbake til trafikksikkerhetsarbeidet.

I tillegg til dette, gir medlemskap deg en rekke medlemsfordeler. Du kan også støtte oss med et valgfritt beløp i måneden.

Les mer om hvordan du kan støtte oss

Derfor støtter andre MA - Rusfri Trafikk

Våre medlemmer og frivillige er mennesker i alle aldre, fra hele landet. Ved å klikke på lenken under, kan du lese deres egne tilbakemeldinger på hvorfor de har valgt å støtte oss.

Les her

Kommende aktiviteter

Vi gjennomfører jevnlige aktiviteter og markeringer, både sentralt og lokalt. Ved å klikke på knappen under kan du se hva som skjer i ditt nærområde.

Se våre arrangementer og aktiviteter
Alternative content for the map

Rusanmeldte bilførere

Sist oppdatert: 12. mars 2024

Hva er dette?

Her får du en oversikt over rusanmeldte bilførere pr. år i de ulike politidistriktene og totalt. Klikk på et politidistrikt i kartet, eller bruk dropdown-menyen i den blå boksen. Informasjonen om antallet rusanmeldte kommer fra Utrykningspolitiet, og er kun omfanget av saker avdekket av politiet, ikke det totale omfanget. Anmeldelsene er opprettet på bakgrunn av ordinære trafikkontroller, trafikkulykker og tips fra publikum, men det er dessverre flere som kjører ruspåvirket som ikke blir avslørt. Vegkantundersøkelser viser at vi kan anta at det hver dag kjøres mer enn 200 000 km med personbil, der føreren er alkoholpåvirket.

Utrykningspolitiet og/eller politidistriktene kan gi kommentarer til anmeldelsene.

Tilbake til oversikten

Totalt i Norge: 14 232

Norges første promilletestingsboks av sitt slag - helt gratis for alle

Svevende ord

Prosjekt: Promillemålingstafett

Vi har en rekke medlemsfordeler for alle og enhver.

Klikk her for å se hvor du kan spare penger.

Nyheter

Alle trafikanter skal kunne ferdes trygt i en trafikk fri for alle typer rusmidler.

Les mer om Nullvisjonen